top of page

BİLİM KURULUĞU ÜYELİĞİ BAŞVURUSU

Bilim Kurulunda yer almak isteyen hocalarımızın YÖK formatlı özgeçmişlerini
akademikongreleri@gmail.com
adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilim ve Danışma kuruluna başvurmak için en az bir kongremize iştirak etmiş olmak gerekmektedir.

Bilim Kurulunda yer alan akademisyenler AKADEMİ Kongre tarafından düzenlenen tüm kongrelerin bilim kurullarına kaydedilmiş olacaktır. Tek bir kongrenin bilim kurulu sözkonusu değildir.

Bilim Kurulunda yer alan akademisyenler AKADEMİ Kongre tarafından düzenlenen bütün kongrelerin ve dernek bünyesindeki dergilerin doğal hakemi durumundadırlar. AKADEMİ Kongre kendilerine alanları ile ilgili çalışmaları göndererek hakem görüşü isteme hakkına sahiptir.

Sayın hocalarımızın yukarıdaki hususları gözönüne alarak başvuruda bulunmalarını rica ederiz.

AKADEMİ Global Conferences & Journals

bottom of page