top of page

KONGREMİZ DOÇENTLİK, AKADEMİK TEŞVİK, ATAMA VE YÜKSELME KRİTERLERİNE UYGUNDUR.
Kongremizde 6 farklı ülkeden davetli konuşmacılar katılacaklardır.
Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.
Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.

Çalışmalar 2 kör hakem değerlendirilmesine tabi tutulmaktadır.

Tam metinlerde mutlaka intihal kontrolu yapılmaktadır (% 20)
Hakem raporları arşivlenmektedir.

Türkiye'den katılım kotası % 45 olarak belirlenmiştir.

DOÇENTLİK VE TEŞVİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri iki farklı
kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) farklı mevzuatlarla düzenlenmektedir.
​​
“ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS” KONGRELERİ: Academy
Global Conferences & Journals Kongre web sayfamızda (www.akademikongre.org)
doğrudan doğruya Academy Global Conferences & Journals tarafından düzenlenen
kongrelerin tanıtımları yer almaktadır. Web sitemizde tanıtımını yaptığımız tüm
kongrelerin akademik etik ilkelere uygun olarak, hakemli ve hakem sürecinin titizlikle
yürütüldüğü kongreler olma şartını sağlamaktayız.  

DOÇENTLİK: ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS Kongrelerinin
tamamı uluslararası denkliğe sahiptir. ÜAK mevzuatına göre öğretim üyeliği/öğretim
görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarını da kapsamak
üzere akademik yükselme kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.
ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS'ın düzenlediği bilimsel
etkinlikler ilk günden itibaren ÜAK'ın 9 Ağustos 2023 tarihli düzenlemesinde belirttiği
nitelikleri taşımaktadır. Kongrelerimizde sunumu yapılan özet metin ve tam metinler
hakem incelemesinden geçirilmekte ISBN'li bildiri kitaplarında yayınlanmaktadır.
Doçentlik başvurularında 3 puan kategorisinde değerlendirilen kongrelerimizin
düzenleme ve bilim kurulu üyeleri kurumlarından aldıkları ''resmi görevlendirme
yazısı'' ile görevlerini yapmaktadırlar.


 

bottom of page